Lê Thị Hiền
  • Lê Thị Hiền
  • BCH Công Đoàn
  • Phó hiệu trưởng - Chủ tịch CĐCS
  • 0966022179
  • Địa chỉ: Thôn 2, Ia Dom, Ia H'Drai, Kon Tum